A10 Blokkade tijdens huldiging Nederlands elftal

Hé ING, stop fossiele
financiering

A10 Blokkade

Tijdens huldiging
Nederlands elftal

ING gebruikt sponsoring Nederlands elftal om fossiele financieringsbeleid te verhullen

ING is de grootste fossiele geld­schieter van Neder­land. Sinds het Klimaat­akkoord van Parijs in 2015 heeft de bank de klimaat- en ecologische crisis met bijna 60 miljard euro gefinancierd. Ondanks toenemende bos­branden, hitte­golven, hongers­nood en over­stromingen ging het in 2022 nog steeds om bijna 5 miljard euro.

Hiermee jaagt ING de klimaat- en ecologische crisis iedere dag verder aan en vormt zo een bedreiging voor de veilig­heid, het wel­zijn en de volks­gezond­heid, zowel in Nederland als daar­buiten. Dat moet stoppen!

Als Nederland Europees kampioen wordt, zal Extinction Rebellion tijdens de huldiging de A10 blokkeren om te eisen dat ING per direct stopt met alle financiering van, en dienstverlening aan, de fossiele industrie. ING is hoofdsponsor van de KNVB en daarmee van het Nederlands elftal. De sponsoring van het Nederlands elftal heeft, net als de 5500 zonnepanelen die ING recent aan Amsterdam schonk, tot doel af te leiden van ING’s positie als vieste bank van Nederland. De A10-blokkade is dan ook niet gericht tegen het Nederlands elftal maar tegen ING.

Help je mee? Zorg voor een goede voor­bereiding door een actie­­training te volgen. Weet je al zeker dat je meedoet? Meld je dan aan voor het Telegram kanaal.

Doe een actietraining Ga in het Telegram kanaal

ING is de grootste Nederlandse financierder van de fossiele industrie

60 miljard euro. Dat is het bedrag waarmee de ING de klimaatcrisis gefinancierd heeft sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Dat is 8 jaar lang 20 miljoen per dag.

Het gebruik van fossiele brandstoffen is de belangrijkste oorzaak van klimaatontwrichting en moet dus zo snel mogelijk afgebouwd in plaats van gefinancierd worden. Nu moeten gezinnen al vluchten voor bosbranden, nu zien ouders hun kinderen al sterven aan honger, nu verdwijnen leefgebieden al onder water. In landen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis, maar het hardst getroffen worden.

De huidige fossiele voorraden in productie zijn al voldoende om ons over de twee graden opwarming te brengen. Niet alleen kunnen er geen nieuwe fossiele projecten meer gestart worden, zelfs zullen bestaande projecten gestopt moeten worden.

ING blijft willens en wetens nog steeds nieuwe fossiele projecten financieren. Dit zijn projecten waarmee in de verre toekomst pas fossiele brandstoffen uit de grond worden gehaald. Hiermee schaadt ING al het menselijk leven op aarde. Dit moet stoppen.

Neo­kolonialisme en klimaat­rechtvaardigheid

ING financiert de Lefa-goudmijn in Guinee, ijzererts­mijnen in Liberia, steenkool­winning in India en Indonesië, en de omstreden vlees­gigant JBS uit Brazilië. JBS is de grootste ontbosser van de Amazone, en is betrokken bij kinder­arbeid, illegale ont­bossing, en geweld tegen Inheemse gemeen­schappen. Deze neo­kolonialistische klanten van ING maken zich schuldig aan onveilige werk­omstandigheden, mishandeling van werknemers, lucht-, water- en bodemvervuiling, en vernietiging van de lokale leefomgeving.

Als dit in witte gemeen­schappen zou gebeuren, dan zou er inter­nationale media-aandacht voor zijn. We kunnen niet vrij zijn van racisme en neo­kolonialisme zolang we ING de grond­stoffen en rechten van mensen van kleur laten uitbuiten. ING moet deze klanten onder druk zetten en humane arbeids­omstandigheden en een duurzame transitie eisen.

We voeren actie daar waar we gezien en gehoord worden

Het beeldbepalende gebouw “De Schoen” staat aan de Ring A10. Het is het voormalig hoofdkantoor van ING. Veel mensen associëren dit gebouw nog steeds met ING, dus dat is een goede reden om daar onze demonstratie te houden. Ook staat het aan de rand van de Zuidas, het financiële hart van Nederland.

ING reageert niet op de meer dan 100 demonstraties die we  bij het huidige ING hoofdkantoor en de ING filialen hebben gedaan. Dan rest ons niets anders dan onze strijd op een plek te voeren waar we wel gehoord en gezien worden. Waar mensen wel een mening moeten vormen over het beleid van ING. Dit is een noodsituatie.

ING, de staatsbank van Nederland

De ING presteert zich als Nederlands trost. Met de kleur oranje in het logo, sponsoring van Nederlandse iconen als het Rijksmuseum, het Concertgebouw en het Nationaal ballet en ga zo maar door. Ook is ING de staatsbank van Nederland. Als Nederlandse belastingbetaler maak je je geld over naar de ING-rekening van onze staat. Het is daarmee de staatsbank van Nederland en wat ING financiert gaat dus alle Nederlanders aan.

Veiligheid staat voorop, voor iedereen

We hebben het recht om ons geluid te laten horen op een plek die ertoe doet. De A10 voor het voormalig ING hoofdkantoor is zo’n plek. We gaan ervan uit dat deze demonstratie gewoon wordt gefaciliteerd. De A10 wordt vaker afgesloten. Afgelopen september is de A10 op ditzelfde stuk twee weekenden afgesloten geweest. Toen hebben de autoriteiten ook het verkeer veilig omgeleid. Op 4 december kondigde Burgemeester Halsema aan dat in juni 2025 de A10 dicht gaat er een festival op de houden ter ere van het 750-jarig bestaan van Amsterdam.

We gaan pas de weg op als er geen auto’s meer rijden. Daarbij laten wij altijd ambulances en hulpdiensten door. Een interessant weetje: het traumacentrum van het VU is onlangs gesloten. Daar hoeven dus geen ambulances meer heen met haast.

Wij gaan niet eerder weg voordat aan onze eis is voldaan

Wij van Extinction Rebellion eisen dat ING onmiddellijk stopt met alle fossiele financieringen:

  • Wees eerlijk over hoeveel er fossiel wordt gefinancierd.
  • Doe wat nodig is, stop met de financiering van, en dienstverlening aan, de fossiele industrie.

Het fossiele tijdperk is al ten einde, maar ING lijkt verslaafd aan fossiel. Terwijl bewezen is dat je een hoger rendement krijgt met het financieren van groene energie. De fossiele financiering moet NU stopen. Dat vindt niet alleen Extinction Rebellion. Het is een eis die wordt gesteund door de klimaatwetenschap, door honderden economen en door miljoenen bezorgde burgers.

Support demo

Mensen die niet de het wegdek van de A10 op willen, maar ook boos, verdrietig of machteloos zijn over wat ING ons aandoet, nodigen we uit om bij de support demo aan te sluiten. Deze is aan de voet van het voormalig ING-hoofdkantoor “De Schoen” naast de A10. Ga in het Telegram kanaal van de support demo om op de hoogte te blijven.

Demonstreren werkt

Er is geen grote maatschappelijke verandering geweest zonder mensen die opstonden tegen onrecht. De civil rights movement. De Indiase onafhankelijkheid. De Chipko beweging. Allemaal bewegingen die tegen de bestaande machten en krachten in verzet kwamen. Maatschappelijke verandering afdwongen, de op dat moment geldende normen en waarden veranderden, wat vervolgens in de wet verankerd werd.

Afgelopen oktober is een motie tegen fossiele subsidies door onze tweede kamer goedgekeurd. Dit nadat rebellen van Extinction Rebellion vanaf 9 september dagelijks de A12 hebben geblokkeerd. Door druk te zetten helpen we het systeem te veranderen.

Actie voeren kan helend werken door letterlijk in beweging te komen, samen met andere mensen die zich ook zorgen maken.

Doe een actietraining Ga in het Telegram kanaal

Hé ING, stop fossiele
financiering